Korzyści z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach
Ubezpieczenia komunikacyjne to była bolączka kierowców od lat. To właściwie gdyż bardzo uciążliwe było by samodzielne dochodzenie swoich praw w przypadku gdyby obowiązek ubezpieczeniowy nie istniał. 2012 rok przyniósł w końcu zainteresowanie ustawą i w końcu nowelizację pewnych przepisów.

Tematem rozmów jest ubezpieczenie OC czyli Ubezpieczenie samochodu od Odpowiedzialności Cywilnej. Jest to polisa obowiązkowa, która zwalnia ubezpieczonego z odpowiedzialności finansowej jeśli wyrządzi on jakakolwiek szkodę komunikacyjną. Są co prawda pewne sytuacje w których polisa nie zadziała, ale są to sytuacje wyjątkowe. Pomimo wykupionego ubezpieczenia samochodu OC ubezpieczyciel po wypłaceniu należności poszkodowanemu, zwróci się do winnego danego wydarzenia o jego zwrot, jeśli sprawca dokona danego czynu naumyślnie, bądź będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podobnie sytuacja będzie wyglądać jeśli sprawca nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu bądź gdy zbiega z miejsca zdarzenia,

W 2012 roku przepisy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych doczekały się nowelizacji. Nowe przepisy weszły w życie 11 lutego 2012. Jak wyglądają nowe zasady? Oto kilka z nich.

Dotychczas nie wypowiedzenie umowy najpóźniej jeden dzień do końca jej trwania oznaczało przedłużenie umowy u tego samego ubezpieczyciela na kolejny rok. Nowe przepisy mówią, że polisę można wypowiedzieć w każdym momencie, a opłata będzie dotyczyła tylko tego okresu, który upłynął. Podobnie wyglądał ten przepis w przypadku kupna samochodu używanego razem z polisą po poprzednim właścicielu. Jeśli nowy właściciel w ciągu 30 dni nie wypowiedział tej umowy, to musi opłacać składki w jej ramach do końca trwania tej umowy. Teraz może wypowiedzieć polisę wtedy, kiedy to uzna za stosowne. Jednak właściciel polisy jeśli sprzedaje ją razem z autem, ma 14 dni na przekazanie ubezpieczycielowi danych nowego właściciela polisy. Ponad to, firma ubezpieczeniowa ma obowiązek poinformować właściciela ubezpieczenia o kończącej się polisie co najmniej 2 tygodnie przed jej końcem. Obecnie data jaka decyduje o poinformowaniu ubezpieczyciela a także daty wypowiedzenia umowy, to daty stempla pocztowego, a nie jak to było przedtem daty doręczenia. Należy pamiętać o zachowaniu dowodu przeslania dokumentów. Wypowiedzenie można składać także do rąk agenta ubezpieczeniowego.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach samochodu przyniosła także zmiany w karach za braki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Właściciel samochodu bez OC będzie zmuszony zapłacić dwukrotność płacy minimalnej czyli 3000 złotych, a właściciel samochodu ciężarowego – trzykrotność.

Ubezpieczenie można wykupić także przez internet, potrzebny jest jednak, tak jak w przypadku zwykłego ubezpieczenia, dowód zakupu. Takim dowodem może być wydrukowane potwierdzenie zawarcia polisy.

Zmiany nie dotknęły na szczęście (albo niestety, zależy jak na to spojrzeć) autocasco. Pytanie natomiast, czy nie wzrosną ceny pakietów OC i AC w 2013? Cóż, czas pokaże.

Oceń artykuł: