Co to jest regres ubezpieczeniowy?
Ubezpieczasz samochód, a nie wiesz czym jest regres ubezpieczeniowy? Szybko nadrób zaległości w podstawowej wiedzy. Bo jeśli któregoś dnia spotka cię nieszczęście np. potrąci cię samochód, a sprawca ucieknie z miejsca wypadku, wiedza ta okaże się dla ciebie kluczowa.

W celu uniknięcia sytuacji, w której osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody nie ponosi żadnych konsekwencji za popełniony czyn, a ciężar wypłaty odszkodowania spada np. na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wprowadzono tzw. regres ubezpieczeniowy.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy stanowi finansowe roszczenie zwrotne przysługujące firmie ubezpieczeniowej / Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w momencie, gdy po wypłaceniu odszkodowania albo świadczenia osobie poszkodowanej za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią przejmuje uprawnienie do zwrotu kwoty od sprawcy zdarzenia.

Najlepiej wyjaśnić działanie regresu ubezpieczeniowego na przykładzie. Właściciel pojazdu A zostaje ranny w wyniku wypadku spowodowanego przez właściciela samochodu B. Kierowca B prowadził auto w stanie upojenia alkoholowego, co więcej, nie miał wykupionej polisy OC. Poszkodowanemu kierowcy odszkodowanie wypłacił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po wypłaceniu świadczenia urząd rozpoczyna postępowanie regresowe względem kierowcy B czyli zażąda od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

W postępowaniu regresowym dłużnik ( sprawca wypadku) nazywany jest regresantem, podczas gdy ubezpieczyciel (wierzyciel), który prowadzi postępowanie regresowe nazywany jest regredientem.

Oceń artykuł: