Co grozi za brak OC?
Ubezpieczenia komunikacyjne cechuje pewna swoboda w wyborze tego, przed czym chcemy być chronieni. Wyjątkiem jest ustawowo narzucona konieczność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo – za brak aktualnej polisy grożą bardzo wysokie kary.

Każdy właściciel zarejestrowanego samochodu powinien w dniu nabycia pojazdu (lub najpóźniej w dniu rejestracji) wykupić ubezpieczenie OC, a następnie co roku je przedłużać. Co się stanie jeśli zaniedba ten obowiązek?

Według artykułu 88 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późń zm) osoba, która nie wykupiła obowiązkowego OC, musi wnieść opłatę dodatkową – czyli po prostu karę.

Wysokość tej opłaty wnoszonej na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zmienna (i z roku na rok coraz wyższa, w nawiasach podano jej kwotę w roku 2015). Oblicza się ją w następujący sposób:

  1. Samochody osobowe – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (3500 zł).
  2. Samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (5250 zł).
  3. Pozostałe pojazdy – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę (583 zł).

Wysokość opłaty jest również uzależniona od długości okresu, w jakim pojazd pozostawał bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni – 20% kary,

  • 3-14 dni – 50% kary,

  • powyżej 14 dni – 100% kary.

Jak łatwo zauważyć, nie są to małe sumy. Co więcej – ustawodawcy nie interesuje, czy samochód jeździ, stoi w garażu, czy został nam ukradziony. Jeśli jest zarejestrowany, musi mieć OC. Dlatego warto pamiętać o wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli już z niego nie korzystamy. Natomiast gdy chcemy oszczędzić, z pomocą przyjdzie kalkulator OC, dzięki któremu można znaleźć ubezpieczenie na każdą kieszeń – bez oszukiwania.

Oceń artykuł: